Tieto přispívá na obědy matkám a dětem v nouzi

Ostravská pobočka finské IT společnosti Tieto přispívá na obědy místnímu azylovému domu pro matky s dětmi. Zaměstnanci mohou v IQ restauraci, která se nachází v budově Tieto Towers, kromě vlastního oběda zakoupit i další pokrm pro potřebné.

V rámci akce Daruj oběd je možné při placení u pokladny v IQ restauraci přispět libovolným násobkem částky 40 Kč na obědy Charitnímu domu sv. Zdislavy – azylovému domu pro matky s dětmi v Ostravě–Zábřehu. Jeden oběd má hodnotu 80 Kč a je na strávnících, jak vysokou částku věnují. Doposud přispěli zaměstnanci Tieto Czech částkou, která vystačila na téměř 300 porcí obědů.

„V Tietu klademe velký důraz na společenskou odpovědnost a právě matky s dětmi v těžké životní situaci jsou jednou ze sociálních skupin, na kterou jsme se rozhodli zaměřit. Umožňujeme jim pravidelně si pochutnat na plnohodnotném jídle. Motivujeme tím i naše zaměstnance, aby mysleli na ty, kteří v životě z různých důvodů neměli štěstí,“ říká Zuzana Mánková, komunikační specialistka společnosti Tieto Czech.

Cílem azylového domu sv. Zdislavy, provozovaného Charitou Ostrava, je podporovat matky s dětmi, ženy s dětmi svěřenými do péče a těhotné ženy, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, v jejich soběstačnosti a zapojení do běžného života ve společnosti.

 „Daru společnosti Tieto a jeho zaměstnanců přikládáme velký význam, protože uživatelky sociální služby tak mají možnost ochutnat kvalitní stravu, setkat se s něčím, na co nejsou zvyklé, a nechat se tím inspirovat ke změně životního přístupu. Některé maminky již s ušetřenými prostředky pracují a splácí z nich své dluhy nebo odkládají na potřeby pro své děti (např. školní pomůcky, výlety s dětmi o prázdninách, nákup potřeb do MŠ, atd.),“ doplňuje Dalibor Kraut, vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností Charity Ostrava.

Datum vydání: 
01 Červen 2018
Share