Tieto se připravuje na budoucnost, diskutuje s mladými žáky

Ostrava, 21. listopadu 2017 – Firma Tieto Czech se ve svých vzdělávacích aktivitách nově zaměřila na teprve jedenáctileté žáky základních škol a víceletých gymnázií. Interaktivní projekt s názvem Future of Work se zaměřuje na budoucnost a potenciál profesí v horizontu patnácti let. Jeho cílem je především rozvoj kritického myšlení mladých lidí.  

„Tato aktivita vychází ze závěrů Světového ekonomického fóra, podle něhož bude až 65 % dnešních školáků pracovat v profesích, které v současné době neexistují. Už dnes můžeme sledovat, že některá zaměstnání podléhají automatizaci a robotizaci. V budoucnu tak budou mít největší potenciál profese, které kombinují matematické myšlení se sociální inteligencí, empatií a kreativitou. Právě tyto vlastnosti se totiž nejobtížněji nahrazují automatizovanými roboty,“ říká Petr Lukasík, ředitel společnosti Tieto Czech.

Projekt cílí zejména na děti ve věku 11 let, které se věnují všeobecnému studiu. Spolužáci rozdělení do menších týmů mají za úkol vymyslet a popsat člověka z roku 2030, který se pracovně jmenuje Simon. Žáci společně vytvářejí kompletní profil fiktivního Simona, včetně jeho povolání, návyků, koníčků apod. Součástí projektu je i pantomimická soutěž jednotlivých týmů, se kterou pomáhá herec ostravského Divadla loutek, Jiří Krupica.

Skrze podrobný popis Simonova života se děti dostanou ke klíčové otázce, které profese mají perspektivu a které jsou do budoucna ohrožené. Bude Simon jezdit do práce samořiditelným metrem? „Přiveze“ mu objednanou pizzu dron? Bude se při běžných nákupech potkávat s dalšími lidmi? Zvídavou diskuzi plnou otázek vede vždy jeden z hlavních facilitátorů ze společnosti Tieto Czech, který je znalý technologického progresu a je schopen vést diskuzi správným směrem.

„Projekt nepojímáme tak, že bychom určovali, které profese budou mít smysl a které ne. To sami nevíme. Chceme děti zejména podpořit v kritickém myšlení. Chceme, aby nad problémem začaly samy přemýšlet, aby zvažovaly různé aspekty a kontexty, aby spolu diskutovaly a aby pak výsledky zohlednily ve svých dalších životních etapách,“ dodává Lukasík. 

Datum vydání: 
21 Listopad 2017
Share