Operation Management Support Team (OMS)

OMS Team byl založen v říjnu 2017 za účelem centralizace hlavních podpůrných funkcí v rámci TSM organizace. Hlavním cílem je efektivita a aplikace jednotného způsobu práce napříč celou TSM organizací.

Momentálně zaštiťujeme proces v oblastech Incident, Problem, Change a Capacity management pro TSM Operations team a v některých případech i pro celé Tieto. Koordinujeme a podporujeme také aktivity pro Incident a Cost Forwarding management.

Řídíme a spravujeme Incident Management centrum (IMC) jak po technické, tak logistické stránce (workplace), probíhá zde koordinace kritických incident tiketů a také kvartální okno pro údržbu naší infrastruktury.

Právě pracujeme na:

  • Sjednocení práce na RCA reportu (Root Cause Analysis) a procesních činnostech
  • Jednotném místě pro Change management proces a přidružené aktivity jako Tieto GCAB (Global Change Advisory Board)
  • Konceptu pro Physical capacity management a jeho aplikaci na různé služby z našeho portfolia
  • Úspěšné transformaci služby Smart billing z TONE do ServiceNow

Co je cílem OMS týmu a centralizace?

  • dodržovat procesních pravidel a postupů
  • přinášet osvědčené metody
  • zvyšovat kvalitu našich služeb
  • reportovat jednotným způsobem
Datum vydání: 
16 Květen 2018
Share