Tieto kompetence v oblasti produktů a služeb SAP

Globální možnosti SAP vedou k zajištění lokálních přínosů.

Globální model distribuce služeb

V úzké spolupráci se společností SAP aplikujeme globální model distribuce služeb s optimálním využitím zdrojů. Díky tomu máme pro své zákazníky vždy ty správné lidi, kteří jsou schopni uspokojit jejich potřeby. Důraz na rozvoj tohoto globálního modelu zajišťuje lepší nasazení zdrojů v místě se silnou podporou ze strany našich globálních center.

Na konkrétní úrovni se vždy snažíme, aby zákazník platil za provoz svého IT celkově méně díky globálním šablonám, standardizaci procesů, zjednodušení platforem a transformaci know-how podnikových procesů na hmatatelné úspory.

Share