Řešení pro specifická odvětví i napříč obory s technologiemi Microsoft

Tieto a Microsoft společně nabízejí špičková řešení určená pro specifická odvětví i pro spolupráci v rámci jednotlivých oborů a napříč jimi.

Nabídka služeb pro specifická odvětví zahrnuje

Finanční služby: portfolio inovativních řešení pro front office a spolehlivých, modulárních a snadno implementovatelných služeb, které bylo vyvinuto s ohledem na potřeby obchodování na kapitálových trzích.

Dřevozpracující průmysl : systém ERP pro balení a konverzi na platformě Dynamics AX.

Výrobní sektor: řešení ERP na platformě Dynamics AX.

Zdravotnictví, sociální služby: rozsáhlé portfolio řešení.

 

specifické služby napříč odvětvími

Řešení Future Office pro přehled o produktivitě zaměstnanců.

Systémy pro standardizovanou komunikaci a týmovou práci pro vyšší efektivitu organizačních struktur.

Enterprise Mobility.

Řešení pro správu digitálních zákazníků.

Business Inteligence a CRM systémy.

Privátní cloudové služby a podniková produktivita – poradenství a implementace.

 
Share