Tieto kompetence v oblasti produktů a platforem Microsoft

Společnost Tieto je pravidelným účastníkem výběrových programů Technology Adaption Programs (TAP) a Rapid Deployment Programs (RDP) firmy Microsoft pro nové technologie. Z toho plyne, že Tieto jako partner může vnést do projektů i vysoce inovativní aspekty.

14 kompetenčních oblastí

Díky certifikaci pro 14 kompetenčních oblastí Microsoft může Tieto nabídnout zákazníkům řešení postavená na skutečné odbornosti.

Prověřená schopnost distribuce služeb díky globálním centrům

  • Kombinují znalost lokálních trhů s celosvětovou znalostní základnou v různých odvětvích.
  • Slouží jako centra excelence – vysoká kvalita a nižší náklady.

Naše aliance nám umožňuje integrovat odbornost společnosti Microsoft do procesu vývoje a distribuce služeb společně se zákazníkem. Tieto a Microsoft mají společný cíl – vyplnit informační mezery zákazníků a napomáhat v budování pozitivní digitální budoucnosti.

Share