Naše aktivity na poli inovací těží z potenciálu aliance Tieto-IBM

V současnosti představují těžiště těchto aktivit severské země, Německo a Rusko.

nabídka řešení

Tieto Test Tool as a Service (TTaaS) 

  • Tento produkt zákazníkům nabízí flexibilní a ekonomické testovací řešení a související služby, takže zákazník nemusí investovat do údržby testovacího prostředí. Řešení je z části postaveno na nabídce z produktové řady IBM Rational Quality Manager.

Tieto Development Platform as a Service (DPaaS) 

  • Jde o hostované řešení na platformě produktů IBM Rational Portfolio, které zákazníkovi poskytuje plně flexibilní model účtovaný podle skutečného využívání služeb. Odpadají problémy s vývojovým prostředím, kontrola nákladů a projektových termínů – zákazník se může soustředit na vývoj vysoce kvalitního software.

Tieto AIX Capacity Services 

  • Technologie IBM Power adaptovaná s cílem vytvořit pro zákazníky příznivější TCO (celkové náklady vlastnictví). AIX CS je řešení vycházející z virtualizované technologie IBM Power, která tvoří jádro škálovatelné a spolehlivé platformy pro distribuci služeb.

Tieto Case Management

  • Toto řešení našim zákazníkům pomáhá snižovat náklady na vývoj a uvádění produktů na trh díky rychlejším procesům řízení specifických případů. Řešení Case Management je postaveno na technologii IBM Filenet.

Tieto Card Suite

  • Toto řešení usnadňuje zpracování velkých objemů transakčních dat v zabezpečeném a vysoce redundantním prostředí. Card Suite je produkt určený zejména velkým finančním institucím, které ocení stabilní platformu pro vývoj a údržbu svých kartových systémů. Řešení Card Suite vychází z platformy IBM Power.

Tieto Business Process Performance Service

  • Řešení poskytuje rychlý přehled o výkonnosti procesů. Vizualizace již za několik týdnů jasně ukáže, kde existuje prostor pro zlepšení – například to, že se neopodstatněně zpožďuje fakturace zákazníkům. Odborní konzultanti Tieto pak navrhnou okamžitá opatření ke zlepšení, která vycházejí z rozsáhlé referenční knihovny a po mnoho let budovaného procesového know-how. Kontinuální služba sledování výkonnosti procesů je propojena přes korporátní strategické cíle s běžnou operativou firmy.

Tieto Pandemic Warning

Tieto iTAP Cloud solution – cloudové řešení

  • Řešení zákazníkům pomáhá zvyšovat jejich schopnost čelit rychle se měnícím požadavkům na kapacitu a zároveň snižuje náklady a TCO (celkové náklady vlastnictví). Díky iTAP se zákazník může soustředit na aplikaci, nikoliv na platformu. Řešení iTAP vychází z technologie POWER a je určeno zákazníkům s platformou IBM i.
Share