Inteligentní svět s technologií IBM

Tieto a IBM nabízejí svým zákazníkům vyspělé technologie, které vycházejí z hlubokého porozumění specifik jednotlivých odvětví, trhů a obchodního prostředí zákazníků. Tvoříme inteligentní technologie.

Technologie a její inteligentní užívání

Společnost Tieto získala v roce 2009 titul IBM Business Partner a Software as a Service Partner roku a dánskou cenu za inovaci. Naše neustálá snaha o inteligentnější využívání nabízených technologií plodí inovativní výstupy, z nichž mají největší prospěch samotní zákazníci.

IBM a Tieto dlouhodobě spolupracují v regionu severských zemí i v celosvětovém měřítku. Nabízejí řadu řešení a společně pracují se zákazníky na vybraných trzích a v určitých oblastech služeb. Tento vztah, který těží z průmyslového a technologického know-how obou stran, přináší zákazníkům trvalé udržitelné výsledky.

 

Share

Kontakt

Tieto Czech Sales
+420597159900
cz.sales@tieto.com