SAP Business Objects - integrované informace kdekoliv, kdykoliv...

SAP Business Objects je BI řešení pro zákazníky, kteří používají SAP / SAP BW prostředí. Víceúrovňové zabezpečení chrání důvěrná data a umožňuje přístup jenom autorizovaným uživatelům.

Tieto řešení

Business Intelligence (BI) platformu, která podporuje široké spektrum performance managementu, reportování, dotazování a analýz.

Balík reportovacích nástrojů se serverem, který umožňuje přístup uživatelům přes webové rozhraní i klientskou aplikaci.

Data mohou být načtena téměř ze všech databází pomocí sémantické vrstvy, která je vytvořená mezi datovou a reportovací vrstvou. Tím je umožněno netechnickým uživatelům vytváření jejích vlastních reportů. Data můžou být načtena přímo z databáze nebo textových souborů. Reporty publikované na sdíleném úložišti jsou přístupné uživatelům na základě jejich zabezpečení a můžou být aktualizované na požádání nebo pravidelně.Reporty jsou exportovány ze SAP BO platformy, automaticky rozesílány na externí úložiště nebo email.

 

Přínosy

Prezentace dat v čitelné a moderní podobě.

Jednoduché ovládání – koncoví uživatelé si mohou sami vytvořit reporty a jednoduché dashboardy bez pomoci IT oddělení.

Byznys kdekoliv s mobilními reporty.

Použití what-if analýzy.

Při současném použití SAP Hana lze poskytnout nejrychlejší top-bottom reporting.

Data i rozhraní aplikace mohou být zobrazena v mnoha jazycích, konkrétně v rodném jazyce uživatele.

Integrace bezpečnosti, datových zdrojů, intranetových portálů.

Reference:

Nokia Siemens Networks

  • Několik multi-environmentálních, clusterovaných instalací. Kontinuální údržba různých verzí BO produktu.
  • Vývoj a údržba jedné z největších SAP Business Objects platforem na světě.

Wipak Oy

  • Reportovací řešení integrováno se SAP Business Warehouse.
  • Instalace platformy ve více prostředích s integrovanou bezpečností se SAP BW.

 

Share

Kontakt

Marcin Suchý
+420724349639
marcin.suchy@tieto.com
Tieto Czech Sales
+420597159900
cz.sales@tieto.com