SAP Field service management - transparentní plánování napříč organizací

Potřebujete zvýšit utilizaci zdrojů v terénu? Máte potíže s dodržováním SLA? Máte netransparentní plánování napříč servisními středisky? Chcete zvýšit účinnost kapacitního plánování? 

Tieto řešení

Optimální vytěžování lidských zdrojů a sladění kapacit s potřebami na servisní práce, snížení prostojů.

Monitoring aktuální situace týmů.

Aktuální informace o rozpracovanosti a SLA.

Plná integrace se SAP ERP, případně NW technologií.

Možnost zvýšení reakční doby s mobilním řešením.

Možnost redukce dojížděcích-přejížděcích časů (GIS).

Přínosy

Řešení na bázi SAP MRS (Multi Resource Scheduling) poskytuje plánovačům (dispečerům) intuitivní interaktivní grafický tool umožňující plánovat vhodné zaměstnance (techniky) na otevřené zakázkové potřeby. Obsahuje potřebné informace o požadavcích na výkony práce, jejich stavu, utilizaci zdrojů a možných konfliktech v alokaci zakázek i kapacit on-line. Manuální nebo automatická plánovací metoda.

Všechna data pořízená v plánovacím procesu se integrují se standardními PM, CO, HR doklady:

  • Alokace zdroje na zakázky
  • Hlášení časové práce na zakázce - statusy zakázek

Zákazník využívá obvyklé SAP funkce pro controlling , údržbu a prodej servisních/údržbových  výkonů.

Dostupná sada reportů vztažených k plánování:

  • Zatížení pracovníků a jejich kapacitní dostupnosti
  • Nenaplánované požadavky

 

Reference:

  • Podporujeme a rozvíjíme řešení pro řízení pracovních čet v zahraniční firmě, která s jeho pomocí alokuje servisní zakázky na dostupné lidské zdroje (techniky) v terénu – plánuje výkony pracovních čet pro servis a facility management.
  • Firma se zabývá stavební činností a následným facility managementem, řešení je integrováno s mobilním řešením. 

 

Share

Kontakt

Tieto Czech Sales
+420597159900