Lean consulting - trvalé zvýšení přidané hodnoty podnikání

Vnímáte potřebu zásadních změn ve spolupráci výroby, obchodu a služeb s IT nebo jen máte pocit, že je stále možné zvýšit celkovou efektivitu? Tieto Lean koncept je vyzkoušený způsob, jak si jednoduše poradit s obojím a jak zlepšit integraci informačních technologií s ostatními klíčovými procesy.

Většina představ o zvýšení produktivity firmy je spojená s rozsáhlými investicemi do technického vybavení nebo náboru nových zaměstnanců. Zásadní zvýšení produktivity a úspěšnosti dodávaných služeb a řešení je však ve většině případů možné i s využitím současných zdrojů. Klíčem k úspěchu je soustavná inovace postupů, technologií a řešení v malých krocích s rychlou zpětnou vazbou. 

Důležité je zahrnout do soustavné inovace všechny firemní procesy, včetně informačních technologií. Pro efektivní fungování firmy je nezbytné, aby informační technologie podporovaly v maximální možné míře obchodní cíle každé společnosti. Toto je možné pouze při integraci procesů z oblasti IT mezi ostatní firemní procesy, zajišťující výrobu, financování, obchod, marketing, atd. 

Tieto nabízí praxí osvědčený a vyzkoušený postup jak soustavně zvyšovat efektivitu postupů a technologií se zaměřením na koncovou hodnotu vnímanou vašimi zákazníky. Postup jak zlepšit integraci informačních technologií s ostatními klíčovými procesy firem.

 

Klíčové principy

Rozšíření metod a postupů štíhlé výroby (Lean)  na  oblast informačních technologií.

PDCA cyklus (plánování-implementace-vyhodnocení-následné akce).

Posloupnost malých změn a rychlá zpětná vazba (Kaizen).

Praktiky z oblasti agilního vývoje software (Agile).

Začlenění všech klíčových principů do jednoduše aplikovatelného a přitom komplexního přístupu.

 

Tieto řešení

Naše řešení staví na osvědčených principech štíhlé výroby, které je již po řadu let hnacím motorem těch nejúspěšnějších společností nejen ve výrobní oblasti. Přidáváme mnohaleté zkušenosti našich odborníků a integrujeme specifické výzvy IT odvětví do procesu neustálého zlepšování. Výsledkem je sada nástrojů a postupů, která je jednoduše použitelná po široké spektrum společností, které mají informační technologie jako jednu ze svých podpůrných činností nebo se jedná o hlavní předmět podnikání.

 

V oblasti Lean@IT Vám nabízíme

Analýzu současného stavu pomocí řetězce hodnot (Value Stream) a vymezení klíčových činností, které přispívají k přidané hodnotě příjemců produktů/služeb.

Identifikaci částí služby, projektu nebo produktu s největším potenciálem pro zlepšení. Identifikujeme neefektivní části procesů a činností, které zvyšují náklady a prodlužují dobu nutnou k dodání služby či výsledného produktu.

Vytvoření plánu pro zcela konkrétní kroky ke změně. Stanovíme priority  - co je vhodné začít zlepšovat nejdříve (na základě dopadu a možnostech proveditelnosti), připravíme zcela konkrétní seznam kroků, plán jejich vyhodnocování a aktualizace na základě konkrétních zkušeností z jejich postupné implementace.

Průběžné vyhodnocování, aktualizace plánu a monitoring dosažených výsledků (PDCA cyklus).

Motivace, vedení a předávání znalostí expertů Tieto vlastním zaměstnancům klientské firmy (Coaching, Mentoring).

  

lean_consulting.jpg

 reference

  • Faurecia, 2012 - 2013 - Implementace Agilního a Lean způsobu práce při vývoji kritického systému řízení výroby v Just-In-Time (JIT) výrobních závodech.
Share

Kontakt

Tieto Czech Sales
+420597159900
cz.sales@tieto.com