Reporting - informace, které potřebujete pro podporu rozhodování

Reporting vám poskytne sestavy, analýzy a „dashboardy“, které vám pomohou porozumět výkonnosti vašeho podniku a rozhodnout se na základě aktuálních informací.

Tieto řešení

Nabízíme komplexní řešení reportingu. Naše řešení zahrnuje sestavy a analýzy pro různé skupiny uživatelů v podniku, pokrývá široké spektrum typů sestav a integruje všechna podniková data bez ohledu na jejich zdroj.Tieto řešení reportingu pomáhá našim zákazníkům rozhodovat se na základě faktů a řídit výkonnost podniku tak, aby dosahoval optimálních obchodních výsledků.

 

Jednotné integrované prostředí pro různé skupiny uživatelů přístupné přes webové rozhraní, které přináší nižší náklady na provoz a údržbu.

Sestavy pro pokrytí širokého spektra potřeb (strategické řízení, operativní řízení, ad-hoc reporting).

Nástroje pro analýzu velkých objemů dat z různých pohledů pomocí jednoduchého intuitivního uživatelského rozhraní.

"Dashboardy“ – důležité informace z různých zdrojů vizuálně prezentované na jedné obrazovce.

Nástroje pro vytváření vlastních uživatelských sestav.

Přístup k sestavám z mobilních zařízení.

Nástroje pro spolupráci uživatelů (komentáře k sestavám, odesílání emailem,  …)

Integrace podnikových zdrojů dat z různých systémů.

Nastavení uživatelských práv pro přístup k datům a sestavám.

 

Technologie:

  • IBM Cognos
  • AP BusinessObjects
  • QlikView

 

 

 

 

 

 

Share

Kontakt

Tieto Czech Sales
+420597159900