GIS - Mají vaše data prostorovou složku? Zobrazte je!

Data zobrazená v prostoru nad mapou jsou velmi názorná a mohou odhalit skryté souvislosti. Evidence umístění v prostoru je potřebná pro plánování, budování, udržování a rozvoj utilitních sítí. Tieto řešení pro geografické informační systémy využívá nejmodernější nástroje a technologie dostupné na trhu.

 

Tieto řešení: 

Vizualizace prostorových dat.

Prostorové analýzy.

Network inventory systémy.

 

Přínosy jednotlivých oblastí:

Vizualizace prostorových dat

Srozumitelné vyjádření tabulkových údajů.

Zjednodušení komunikace.

Odkrytí prostorových souvislostí.

Nalezení nových vztahů mezi sledovanými jevy (např. mezi věkovým rozložením obyvatelstva v prostoru a úspěšností poboček…).

Podpora obchodní strategie.

Sledování časového vývoje.

Lokalizace v prostoru.

 

Prostorové analýzy

Podpora strategických rozhodování typu:

 • umístění poboček (skladů)
 • odhad výtěžnosti dřevní hmoty
 • předpoklad objemu sklizně

Predikce a prevence mimořádných událostí:

 • havárie
 • přírodní katastrofa (voda, oheň)

Operativní rozhodování:

 • volba místa těžby a svozu surovin (dřevo, zemina …)
 • zemědělství (čas a místo osevu, sklizně)
 • výběr skladu pro zásobování pracovních čet
 • optimalizace a plánování rozvozu

 

Network inventory systémy

Podpora kompletního životního cyklu sítí.

Vazby mezi jednotlivými vrstvami sítě.

Zadávání nových prostorových dat a informací (i alfanumerických).

Sdílení informací (zapojení do workflow) v rámci podniku.

Poskytování dat pro externí subjekty.

Informace dostupné v terénu.

 

Využíváme technologie:

 • Esri ArcGis
 • GE Smallworld
 • Opensource (Minnesota, Open Layers)

 

Reference:

 

Share

Kontakt

Tieto Czech Sales
+420597159900