Datové sklady a Integrace dat - základní stavební kámen analýzy, reportingu a kontroly dat

Datové sklady a integrace dat jsou  jsou výchozí platformou pro konsolidaci vnitropodnikových dat pro jejich následnou analýzu, reporting, distribuci a archivaci. Datová integrace umožňuje řízené a kontrolované zpracování dat do i z datových skladů (ETL), datových tržišť či různých geografických lokalit v rámci podnikové sítě. Problematika integrace a zpracování dat také zahrnuje řešení péče o základní data podniku, jako jsou zákazníci, produkty či odběratelé, formou Master Data Managementu.

Tieto řešení:

Nabízíme pestrou škálu řešení v oblasti datových skladů (DWH) a datové integrace (DI), jež je zaměřena na uspokojení potřeb podniku pro uchovávání, integraci a analýzu dat. Nabízené služby úzce navazují na další služby z portfolia nabídky Business Intelligence, jako jsou Datová kvalita, Reporting a analytika, Data mining a GIS. Pro všechny tyto oblasti má Tieto BI vysoce specializované odborníky se zaměřením na vývoj, konzultace a architekturu.

 

Datové sklady

 • Dodáváme kompletní řešení návrhu architektury datového skladu po stránce technologické, po stránce logických a fyzických datových struktur, kompletního modelování a komplexního vývoje. Opíráme se o zavedené metodologie modelování dle pánů Inmona a Kimballa.
 • Nabízíme řešení operačních datových skladů pro potřeby operativního reportingu a real-time zpracování dat, optimalizaci datových struktur a toků v datových tržištích (Data Marts), jako i performance tuning dotazů na vybraných databázových platformách.

Přínosy:

 • Veškerá nebo jen vybraná vnitropodniková data dostupná z jednoho centrálního úložiště pro potřeby analýz, reportingu a distribuce dat.
 • Aplikace nejnovějších technologických poznatků do řešení datových skladů.
 • Agilní vývoj.
 • Komplexní dodávka.

 

 Integrace dat a ETL

 • Integrace dat nezahrnuje pouze procesy ETL či ELT pro load dat do datových skladů. Celá oblast řešení Tieto v této oblasti zákazníkovi zabezpečuje možnosti centralizovaného sběru důležitých podnikových dat a jejich následné geografické a infrastrukturální distribuce, shromažďování a další zpracování kritických dat podniku a jejich následnou transformaci do databázových struktur pro další zpracování.
 • Spektrum nabídky úzce navazuje na další služby z nabídky Business Intelligence, jako jsou datové sklady, analytika a reporting.

Přínosy:

 • Navrhneme vám nejvýhodnější řešení integrace dat s ohledem na potřeby a náklady.
 • Postaráme se o co nejlepší kvalitu vašich dat, beze ztrát jejich obsahu, významu a množství.

 

 Pokročilé techniky integrace dat

Potřebujete analyzovat data jak nejrychleji to jen jde? Pak můžete využít naší nabídky pokročilých metod datové integrace, jako je replikace dat pro real-time analytiku (analýza dat ve velmi krátkém čase - v reálném čase) s co nejnižší časovou prodlevou od vzniku dat v primárních podnikových systémech.

Přínosy:

 • Možnost analyzovat data krátce po jejich vzniku bez vážnějších dopadů na primární systémy.
 • Možnost reagovat okamžitě na právě vzniklou situaci v běžném tržím prostředí.
 • Schopnost vytvářet včasná varování na základě vyhodnocení aktuálních dat.

 

Master Data Management (MDM)

 • Tato specializovaná nabídka řešení vám umožní mít neustálý přehled a kontrolu nad vašimi kritickými podnikovými daty pro zabezpečení chodu podniku. Do oblasti MDM spadají především data o vašich klientech, produktovém portfoliu, zaměstnancích, dodavatelsko-odběratelském řetězci a dalších v závislosti na povaze vašeho podnikání.
 • Rozšířením služeb je i návrh procesů Data Governance pro správu těchto kritických dat.

 Přínosy:

 • Minimalizování ztrát informací a zamezení vzniku nepořádku v kritických datech.
 • Centralizovaná správa a monitoring kritických informací na jednom místě.
 • Blízko real-time integrace a správa dat díky pokročilých metod datové integrace a distribuce.
 • Vhodné grafické rozhraní pro prezentaci a správu kritických dat vašimi uživateli.

Využívané DWH a DI technologie:

 • Přední výrobci – Oracle database, Microsoft SQL Server, IBM DB2, SAP BW Hana, VectroWise.
 • Big Data Appliances – Teradata, IBM Netteza, Oracle Exadata.
 • Big Data – Hadoop Cloudera, Apache.
 • Datová integrace – Informatica PowerCenter, AG Software, Oracle Data Integration, IBM DataStage, MS SSIS, Pentaho, Talend.

 

 

 

Share

Kontakt

Tieto Czech Sales
+420597159900
cz.sales@tieto.com