Tieto Business Intelligence s přehledem - rozhodování vždy dle aktuálních a relevantních informací

Pro podporu Vašeho manažerského rozhodování ve firmě Vám nabízíme Business Intelligence software a další nástroje. Prostřednictvím špičkových softwarových produktů v oblastech operativního reportingu, plánování a správy finanční a provozní výkonnosti Vám pomáháme se vyznat v komplexních business informacích které máte k dispozici. Rozhodujete se tak vždy dle aktuálních a relevantních informací.

 

Business Intelligence je sada nástrojů a technik umožňující rychlé a kvalitní rozhodování ve firmě.  Umožňujeme Vám pochopit a monitorovat aktuální výkonnost podniku, plánovat budoucí obchodní strategie a zpracovávat velké datové soubory. Ve spojení s uživatelům známou aplikací typu Microsoft Office Excel nebo některým ze specializovaných nástrojů umožňuje reporting, analýzu dat, plánování, simulace změn klíčových indikátorů a podobně. Řešení může být budováno postupně v závislosti na Vašich potřebách a možnostech. Nejprve lze implementovat základní funkčnost (např. připravené řešení) a na základě získaných zkušeností s možnostmi Business Intelligence řešení jej dále postupně rozvíjet dle dalších požadavků.

 

 

Pomáháme Vám hledat odpovědi na otázky:

Jak získat relevantní data pro vaše rozhodování?

Jak si poradit s rostoucím objemem dat?

Jak najít slabá místa v podnikání?

Jak efektivně využívat data pro hodnocení, prognózy a analýzy?

Jak poznat klíčové faktory, které ovlivňují mou organizaci?

Jak si naše firma stojí v konkurenčním prostředí?

 

Vyberte si správnou službu:

Datové sklady a integrace. Datové sklady jsou jedním ze základních stavebních kamenů řešení nejen Business Intelligence a MIS. V této oblasti nabízíme pestrou škálu řešení tvorby datových skladů a datové integrace spolu s dodávkou ETL procesů a datové kvality.

Modely datových skladů odráží poptávané i moderní trendy EDW (Inmon i Kimball), standardního dávkového zpracování, real-time integrace či datové replikace v režimu online. Nabízíme i řešení skladů ve formě data hubů pro integraci a distribuci dat. Specifickým řešením je i Master Data Management vašich nejdůležitějších firemních dat.

Konsolidovaná a historizovaná data dostupná v řešení datového skladu.

Zajistíme vám kompletní podporu řešení, od vývoje až po každodenní údržbu.

Nabízíme hosting platformy.

Zpracujeme vám návrh řešení, včetně procesů datové kvality a globální distribuce dat.

 

Řízená kvalita dat. Dodáváme služby v oblasti návrhu a správy korporátních informačních infrastruktur. Zajistíme Vám vysokou návratnost investic díky provázání korektních dat z různých zdrojů, umožňující automatizaci obchodních procesů.

Postaráme se o opakované řešení problémů. Vyřešíme vám rizika spojená s výpadky a odstávkami.

Zajistíme vám úložiště dat tak, abychom zabránili plýtvání zdroji.

 

Reporting, vytváření sestav a jejich analýza. Poskytneme Vám reporting z různých datových zdrojů (databáze, excel,  kostky apod). Dodáváme profesionální reporty v grafické podobě např. vizuálních map, grafů a tabulek. Monitorujeme výkon prostřednictvím snadno použitelných záznamů s vyhodnocením a metrik. Vytvářejte sestavy a analyzujte vícerozměrná a relační finanční data, a podpořte tak hospodářské výsledky svého podniku.

Souhrnné informace přístupné přes webové rozhraní.

Jednoduchá tvorba reportů a “dashboardů” v jednotném grafickém rozhraní.

Klíčové analýzy dostupné pro potřebné uživatele v organizaci.

Spolupráce více uživatelů s vhledem na klíčové parametry v organizaci.

 

Geografický Informační Systém. Vizualizujeme data a dáváme je do prostorových souvislostí. Umožňujeme interaktivní zobrazení dat nad mapovými podklady a propojení s relačními databázemi. Dodáváme kompletní škálu od jednoduchých, orientačních zobrazení bodů v mapě až po komplexní systémy evidující vedení v rámci státu s milimetrovou přesností. 

Pomůže a zjednoduší pochopení dat, které mají vazbu na prostorovou složku.

Umožňuje odhalovat skryté souvislosti v datech.

Rozšířená a přístupná forma zobrazení tabulkových dat.

Lokalizace sledovaných jevů v prostoru.

 

Využíváme technologie:

  • Přední výrobci: Oracle, Misrosoft SQL Server , IBM DB2, SAP BW Hana
  • GIS: Esri, GE, Open source
  • Big Data Appliances: Teradata, IBM Netteza, Oracle Exadata
  • Big Data: Hadoop Cloudera, Apache
  • Datová integrace: Informatica, AG Software
  • ETL: Informatica PowerCenter, IBM DataStage, MS SSIS, Oracle ODI, Pentaho, Talend
  • Reporting: Business Objects, Cognos, Qlikview, opensource

 

Typová řešení:

  • RWE, N4G – implementace network inventory, 2005

 

Share

Kontakt

Tieto Czech Sales
+420597159900
cz.sales@tieto.com