SWIFT - Efektivní cash management a řízení likvidity podniku

Zjistěte, jaké benefity vám přinese přímé připojení do sítě SWIFT. Zlepšete Váš cash management a řízení likvidity podniku.

Tieto řešení

Nabízíme konzultační služby nebo outsourcing SWIFT konektivity. Tieto SWIFT Service Bureau Vám umožní centralizovat bankovní konektivitu a tím dosáhnout vyšší efektivity a snížení provozních nákladů.

Tieto flexibilní řešení: Nabízíme vlastní integraci SWIFT řešení do vašeho obchodního systému nebo využití Tieto služby SWIFT Service Bureau. Naše schopnosti zahrnují jak implementaci standartních produktů jako SAP Integration package for SWIFT tak i specifických implementací pro zákazníka pomocí integračního řešení.

Podniky, které mají v oblasti financí implementováno sdílené centrum služeb (shared service centre) nebo společný obchodní systém mohou využít jednotného komunikačního rozhraní.

Podniky s více obchodními systémy mohou využívat naši službu paralelně včetně rozličných formátů zpráv. To umožnuje podnikům ještě více zjednodušit vlastní bankovní konektivitu a získat tím další výhody jako je lepší přehled o všech finančních transakcích nebo vyšší míru automatizace, což vede ke zlepšení celkového cash managementu, likvidity podniku a jednoduššímu dodržovaní právních norem a snadnějšímu finančnímu auditu..

Oceněná a certifikovaná služba Tieto SWIFT Service Bureau umožnuje podnikům a finančním institucím centralizovat bankovní konektivitu a tím dosáhnout vyšší efektivity a snížení provozních nákladů. Tieto obdrželo za své služby poskytované finančnímu a podnikovému trhu od organizace SWIFT certifikaci SWIFT Ready Connectivity – Best Practice*. Toto označení uznává společnost Tieto jako jednoho z nejlepších poskytovatelů sdílené infrastruktury, jež nabízí koncovým uživatelům, kteří se připojují k síti SWIFT.

 

Výhody SWIFT Service Bureau

Podporuje automatické zpracovávání zpráv.

Podporuje osobní přístup ke službě prostřednictvím webového prohlížeče.

Pokrývá všechny provozní potřeby podniků a finančních institucí v oblasti připojení k síti SWIFT, jako jsou platby, potvrzování operací na devizovém trhu, obchodní financování a dalších typů zpráv.

Díky našim integračním službám Tieto SWIFT Service Bureau je možné začlenit do jakéhokoliv podnikového obchodního systému a využít jak automatického zpracování zpráv, tak možnosti manuálního zadání např. urgentní platby přes naše webové rozhraní.

*Označení SWIFT Ready Connectivity – Best Practice je nejvyšší formou certifikace udělované společností SWIFT. Toto označení pomáhá koncovým uživatelům rozpoznat nejlepší poskytovatele s nejvyššími provozními standardy v oblasti dostupnosti, zabezpečení, řízení přístupu a odolnosti. Před udělením označení Best Practice musí poskytovatelé podstoupit podrobnou inspekci své SWIFT infrastruktury, datových center, procesní dokumentace, certifikovat SWIFT speciality a tím prokázat, že splňují dané požadavky k udělení certifikace.

  

Share

Kontakt

Martin Ullmann
+420 725586049
Tieto Czech Sales
+420597159900