Správa aplikací - optimální sada služeb pro jakoukoliv aplikaci

Podnikové aplikace jsou základním prvkem každé organizace. Podporují klíčové procesy, jako je řízení toku materiálu ve výrobě, optimalizace logistiky v prodeji nebo automatizace transakcí v bankovnictví. Vlivem průběžně se měnících nároků zákazníků a podnikatelského prostředí se důležitost těchto aplikací neustále zvyšuje.

 

Náročné úkoly

Podnikové aplikace jsou v rámci společnosti stejně důležité jako lidé a kapitál. Stále rostoucí portfolio aplikací, požadavky na podporu 24 hodin denně 7 dní v týdnu a rostoucí technologické nároky však mohou snadno odvést vaši pozornost od skutečných podnikatelských aktivit. Tieto je se svými 2000 zaměstnanci schopno Vaše technologické nároky plně pokrýt a umožní tak investovat Váš čas a prostředky do oboru vašeho podnikání.

Tieto řešení

Služby pro správu podnikových aplikací Tieto vám umožní pro každou podnikovou aplikaci zvolit optimální sadu služeb a spravovat tyto služby po celou dobu jejich nasazení v souladu s vytyčenými cíli.

Můžete se pak více zaměřit na klíčové podnikatelské aktivity a procesy, které mají zásadní vliv na vaši hlavní činnost a vaši pracovníci v oblasti IT se mohou soustředit na úkoly s vysokou přidanou hodnotou.

Výsledkem je optimální využití aplikací pro všechny zúčastněné strany.

Jako Váš partner pro outsourcing můžeme spravovat a udržovat nové i stávající podnikové systémy a pomoci Vám s přechodem na nové systémy a technologie. Díky tomu budete moci lépe využít obchodních a podnikatelských příležitostí a úspěšně plout na vlně pozitivních výhod technologického pokroku.

Nabízíme dovednosti a zkušenosti kdykoli a kdekoli je potřebujete, v každé fázi nasazení outsourcingu. Náš přístup vám zajistí hladký přechod do prostředí spravovaného společností Tieto na základě sjednaných úrovní služeb, implementovaných v souladu se standardy ITIL.

Outsourcing aplikací zahrnuje:

Vlastní vývoj aplikací.

Údržba.

Testování a zajišťování kvality.

Aplikační balíky, včetně SAP a Oracle.

Přínosy:

Úspora a snazší řízení prostředků vkládaných do IT.

Optimální sada služeb pro každou podnikovou aplikaci.

Lepší služby pro koncové uživatele díky vylepšenému rozhraní a podpoře.

Flexibilita a adaptabilita umožňující udržet tempo se změnami a inovacemi na trhu.

 

Share

Kontakt

Tieto Czech Sales
+420597159900
cz.sales@tieto.com