Služby infrastruktury - provoz serverů, aplikačních platforem, služby konektivity a bezpečnosti informací

Potřebujete pomoci s počítači nebo se systémem zasílání zpráv, zabezpečením sítě nebo správou provozu aplikací? Můžeme vám nabídnout jednoho konzultanta či kvalifikovaného odborníka pro doplnění týmu až po komplexní podporu široké řady vašich technologických potřeb našimi experty. Služby infrastruktury Tieto jsou kompletním, cenově výhodným řešením dodávaným v sadách, které vám pomůže sladit infrastrukturu IT s vaší celkovou podnikatelskou strategií.

 

Náročné úkoly

Úspěšné fungování IT vychází z dobře zajištěné infrastruktury. Musí být zajištěna nejen správná infrastruktura, ale také potřebné znalosti a dovednosti pro její efektivní správu.Vývoj v oblasti IT nabízí nové možnosti podnikání, avšak je stále obtížnější pro manažery IT, kteří musí uspokojovat rostoucí nároky obchodních manažerů a koncových uživatelů. Přitom je třeba nejenom mít pod kontrolou náklady na vybavení IT, ale stále těžším úkolem je i zajištění a udržení dostupnosti těch správných znalostí v rámci podniku.

 

Tieto řešení

Zajistíme rovnováhu mezi procesy, technologiemi a personálními potřebami vaší společnosti. Tato služba umožní vedení společnosti lépe reagovat na měnící se požadavky podnikatelského prostředí a rychle využívat tyto změny ve svůj prospěch.

Společně budeme definovat oboustranně výhodné služby a cenové a kvalitativní požadavky, které budou odpovídat vašim podnikatelským nárokům.

Po dobu platnosti smlouvy budeme průběžně vyhodnocovat a vylepšovat poskytované služby a na základě těchto požadavků budeme podávat hlášení o jejich plnění prostřednictvím našeho zákaznického portálu.

 Nechte starosti s každodenními aktivitami v oblasti managementu na nás a věnujte veškerou pozornost svým primárním obchodním aktivitám.

 

Outsourcing infrastruktury zahrnuje:

Servisní středisko a technická podpora.

Správa digitálního pracoviště.

Systémy zasílání zpráv a podpory spolupráce.

Provoz aplikačních platforem.

Služby konektivity a zabezpečení informací.

Provoz serverů.

Poskytování potřebných kapacit.

Konsolidace a optimalizace.

 

Přínosy:

Snížení provozních nákladů ICT a tím uvolnění  investičních prostředků.

Zvýšení flexibility a adaptability operací.

Odstranění technologických rizik a redundantních lidských zdrojů.

Zajištění správné dovednosti a specializace pro provoz IT.

Sdílení rizika vyplývající z transformace, konsolidace a zavádění nových inovací.

Řešení složité problematiky nákupem služeb, nikoli investicemi do technologií a lidských zdrojů.

 

Share

Kontakt

Tieto Czech Sales
+420597159900
cz.sales@tieto.com