Aplikační outsourcing - komplexní správa a údržba aplikací

Informační technologie tvoří v současných podnicích základ umožňující veškeré podnikání. Velikým problémem je efektivně rozdělovat vynakládané prostředky mezi údržbu existujících systémů a uspokojování nových potřeb. Převzetím správy IT (IT outsourcing) nabízíme snížení prostředků nutných na údržbu existujících systémů a tím možnost maximalizace přínosů pro podporu potřeb byznysu bez nutnosti navyšovat celkové vynaložené prostředky.

Naše nabídka zahrnuje dodávku pracovníků, procesů, technologií a řešení jak pro řízení provozu IT infrastruktury, tak pro správu aplikačních platforem a aplikací. Outsourcing ICT nabízí řešení, díky kterému budou ve vašem oddělení IT vždy zajištěny potřebné znalosti a dovednosti spolu s nezbytnými technologiemi pro zajištění úspěšného podnikání. Získáte tak nástroje, které vám umožní nejen pružně reagovat na změny, ale také tyto změny předvídat a využívat je jako konkurenční výhodu.  

Nabízíme Vám flexibilní přístup, který Vám umožní rychle reagovat na měnící se potřeby.

Abychom zajistili vysokou kvalitu našich služeb, je naše společnost Tieto certifikována na ISO 27001 a ISO 9001.

Disponujeme širokým portfoliem podporovaných aplikací.

Máme pevnou základnu odborníků a disponujeme hlubokými odbornými znalostmi jednotlivých průmyslových odvětví.

Jsme ochotni se podílet na případných rizicích.

Naše outsourcingové smlouvy jsou flexibilní a pružně reagují na rozvoj vašich aktivit, takže vždy splňují vaše požadavky a potřeby a zvyšují hodnotu vašeho podnikání.

 

Share

Kontakt

Tomáš Pařízek
+420 602507336
tomas.parizek@tieto.com
Tieto Czech Sales
+420597159900
cz.sales@tieto.com