Štěpánka Vyskočilová - Competence Manager

Štěpánka pracuje ve společnosti Tieto Czech od jejích úplných začátků v roce 2004. Přesto ji práce i po deseti letech baví a naplňuje. O svých začátcích, příjemných vzpomínkách, ale i o chvílích, které nebyly vždy zrovna jednoduché, se rozpovídala v následujícím rozhovoru.

JAK VYPADAL ZAČÁTEK TVÉ KARIÉRY?

Krátce po akvizici společnosti Sykora, ve které jsem pracovala na pozici Quality Manager, požádal finský management tehdejšího výkonného ředitele, pana Miroslava Müllera, aby sestavil tým, který pod jeho vedením připraví podrobnou studii o České republice. Potěšilo mě, když mě pan Müller v této souvislosti oslovil, protože to byla práce nesmírně zajímavá. Jednalo se o analýzu trhu práce, profilu absolventů vysokých škol, systému investičních pobídek a dalších ekonomických, demografických, technologických i logistických aspektů českého prostředí i severomoravského regionu. Na základě této studie pak bylo v Ostravě založeno první vývojové centrum společnosti TietoEnator.

CO TĚ NAPADLO, KDYŽ SES STALA SOUČÁSTÍ NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI

Na mezinárodní prostředí jsem byla zvyklá i z předchozího zaměstnání, ale novinkou pro mě byla severská firemní kultura. Seznámila jsem se s ní až při setkání s finským manažerem Petterim Kekkonenem. Byl to velmi schopný člověk, náročný k sobě i k druhým, s obrovským zájmem o své podřízené a velkým respektem k jejich názorům. On mi také jako první ukázal, jak nesmírně si naši finští kolegové váží slibů a závazků.

BYLO NĚCO, Z ČEHO JSI MĚLA OBAVY?

Měla jsem strach z té velikosti. Do té doby jsem pracovala ve firmách s několika desítkami zaměstnanců a najednou jsem se ocitla ve společnosti, kde pracovalo 14 tisíc lidí. Bála jsem se anonymního prostředí. O opaku mě ale hned ze začátku přesvědčilo náhodné setkání s tehdejším generálním ředitelem Mattim Lehtim ve finském ústředí. Když jsme se potkali, pozdravil mě slovy: „Welcome to the family, we are happy to have you here!“

JAKÝMI FUNKCEMI JSI VE SPOLEČNOSTI PROŠLA A CO PŘESNĚ TEĎ DĚLÁŠ?

Začínala jsem jako tester v projektech pro ostravského týmu, poté jsem začala fungovat jako test manažer přímo u zákazníka a rok jsem žila ve Finsku. Postupně jsem pak rozšířila rozsah působnosti o projektový, procesní a kompetenční management, který je náplní mé současné role.

JAKÉ CHVÍLE VE TVÉ KARIÉŘE BYLY NEJTĚŽŠÍ A JAKÉ NAOPAK NEJPŘÍJEMNĚJŠÍ?

Vzpomínám si na chvíli, která byla těžká i příjemná zároveň. Bylo to hned zpočátku, v jednom z prvních projektů. Tehdy onemocněla projektová manažerka na straně finského zákazníka a pověřila mě, abych za ni vedla virtuální meeting, kterého se účastnili reprezentanti zákaznické organizace z několika světadílů. Měla jsem jen pár hodin na přípravu náročného jednání, které jsem měla sama vést, být schopna kompetentně reagovat na připomínky různých zainteresovaných stran a ještě při tom dělat simultánní zápisky přímo na obrazovku. A to vše v angličtině. Dnes tohle všechno bereme už jako samozřejmost, ale tenkrát to pro mě bylo úplně nové a měla jsem velkou radost, že jsem obstála.

V ČEM SI MYSLÍŠ, ŽE ČESKÁ POBOČKA V RÁMCI SKUPINY TIETO VYNIKÁ, CO JE JEJÍ PŘEDNOSTÍ?

Naše silná stránka je podle mého názoru silnou stránkou celé společnosti. Je to kombinace odbornosti a nadšení pro věc. Tieto je plné lidí s obrovskými znalostmi a zkušenostmi. A tito schopní lidé mohou společně věcmi pohnout a posunout je tím správným směrem. 

Share