Tieto Cloud Server

Náklady pod kontrolou

Přestože cloud se za posledních několik málo let stal nedílnou součástí IT infrastruktury prakticky každé firmy, i té sebemenší, nedá se říci, že by ho celá odborná veřejnost přijala bez výhrad. Zejména managementy středních a velkých společností, kteří usilují o maximální efektivitu vynaložených nákladů, by měli určitě využít nabízející se výhody, protože snížit náklady dnes není již tak jednoduché.

Řešením by podle analytiků mohly být služby cloud computingu, které mají jednoznačné a předem definované parametry. Cena je předem známa a odvozuje se od skutečného využití. Právě takové služby by měly představovat budoucnost IT service managementu. Jedním z konkrétních produktů, který vychází z této filosofie, je Tieto Cloud Server (TCS).

tieto řešení

Toto řešení z nabídky společnosti Tieto patří do rodiny služeb pronájmu výpočetní kapacity, jež nahrazuje službu tradičního hostingu fyzických a virtuálních serverů včetně jejich správy. Jde o službu pronájmu virtuální infrastruktury s vysokou mírou automatizace, integrace do zákaznických systémů, dostupnosti a zabezpečení, která se vyznačuje jednoduchostí obsluhy pro zákazníky prostřednictvím samoobslužného portálu Cloud Manager.

„Výběr z veřejných nebo privátních cloudových služeb bývá ovlivněn oblastí podnikání našich zákazníků a jejich zvyklostmi, místní legislativou či například požadavky na flexibilitu. Pro řadu klientů proto může být ideální volbou TCS, což je řešení, které spojuje výhody veřejného cloudu, který je z pohledu zákazníka dostupnější, a privátního, jenž nabízí vysokou míru individualizace řešení,“ vysvětluje Daniel Mikel, Tieto Cloud Server Product Owner, Tieto Czech s.r.o..

Kapacitu TCS je možné využívat jak v rámci sdíleného cloudu běžícího z moderních datacenter společnosti Tieto umístěných ve Finsku a Švédsku, tak v rámci dedikovaného prostředí vybudovaného pro konkrétního zákazníka buď v Tieto datacentrech, či dokonce v jeho vlastních prostorech. Tyto možnosti lze rovněž libovolně kombinovat a řešit takto pro klienta celou IT infrastrukturu jako službu.

klíčové výhody pro zákazníka

Nasazení TCS přináší zákazníkovi klíčové výhody. Kromě zmíněného jde především o snadné objednání serverové kapacity, což lze provést prostřednictvím samoobslužného zabezpečeného portálu během několika minut. Mezi další přednosti patří i integrace řešení do zákaznického prostředí založená na propojení sítí při zřízení služby, definované balíčky SLA (Service-Level Agreement) s garantovanou dostupností podpory, vysoká míra zabezpečení díky provozu infrastruktury v datacentrech dostupných po oddělených sítích či redundance daná umístěním infrastruktury v datacentrech geograficky ve více lokalitách.

„Jeden z našich klientů, působící v dřevozpracujícím průmyslu ve Finsku, velmi pozitivně hodnotí uživatelskou přívětivost samoobslužného rozhraní pro správu kapacity, které mu přináší nesrovnatelnou úsporu času oproti manuálnímu procesu nákupu výpočetní kapacity,“ dodává Mikel.

Velkou předností oproti tradičním službám je rovněž podstatně nižší cena. Kalkulace pro konkrétní zákaznické využití TCS u korporátních zákazníků společnosti Tieto ukazuje průměrnou úsporu nákladů přibližně o 30 % v porovnání s náklady na tradiční hosting IT infrastruktury. Výrazně vyšší úspory lze dosáhnout při přechodu od vlastnictví IT infrastruktury zákazníkem na cloudové služby zejména v případech přechodu z dedikovaných fyzických serverů bez využití virtualizace.

úspora času a prostředků 

Zákazníci ve výsledku dále ušetří čas i prostředky, neboť při implementaci TCS odpadá konfigurace sítí pro jednotlivé servery a sítě při každém rozšiřování kapacit, dále díky standardizaci a detailní definici cloudové služby, a tedy i jejímu snazšímu řízení. Zdroje šetří i integrace s dalšími standardními systémy Tieto, eliminující manuální práci, a v neposlední řadě také nově implementovaná automatická fakturace společnosti Tieto.

Share

Kontakt

Tieto Czech Sales
+420597159900
Daniel Mikel
Tieto Cloud Server Manager
+420724622909