Podniková mobilita

Podniková mobilita otevírá přístup k podnikovým systémům a k novým způsobům spolupráce – bez ohledu na denní dobu, místo a typ přístroje či aplikaci. 

Optimalizujeme procesy zákazníka společně s ním

Nejlepších výsledků dosahujeme, když se nám společně se zákazníkem podaří identifikovat úzká místa v procesech. Provedeme kompletní analýzu oblastí, kde může mobilita zlepšit pracovní toky, snížit náklady a zajistit rychlý přístup k informacím.

Můžete začít u jedné nebo dvou aplikací

Tieto řešení podnikové mobility se vyznačují mimořádnou flexibilitou. Můžete začít u jedné nebo dvou aplikací pro menší definovanou skupinu uživatelů a postupně mobilitu rozšiřovat na kompletní řešení a tisíce uživatelů. Vaše podnikání bude mobilní, přes podnikový app store mohou mít vaši zaměstnanci přístup například k systémům CRM, ERP, business intelligence, k pracovním tokům, nástrojům pro týmovou spolupráci.

Od počátku mobilní revoluce spolupracujeme s předními výrobci mobilních zařízení a síťových technologií a s poskytovateli mobilních služeb. Realizovali jsme komplexní řešení mobility pro přední společnosti v řadě odvětví, například ve finančních službách, obchodě, zdravotnictví, energetice a papírenském prmůyslu.

Více o Tieto koncepčním řešení Podniková mobilita na korporátních stránkách: Tieto Enterprise Mobility

Share

Kontakt

Tieto Czech Sales
+420597159900
cz.sales@tieto.com